Actions

User

Mominamubashir

From IQBAL

    =شہید ناز او بزم وجود است=
    شہید ناز او بزم وجود است
    نیاز اندر نہاد ہست و بود است
    نمی بینی کہ از مہر فلک تاب
    بہ سیمای سحر داغ سجود است