Actions

Shaheed-naz-o-bazm-wajood-ast

From IQBAL

شہید ناز او بزم وجود است

شہید ناز او بزم وجود است
نیاز اندر نہاد ہست و بود است

نمی بینی کہ از مہر فلک تا
بہ سیمای سحر داغ سجود است