Actions

Nawai-ishq-ra-saz-ast-adam

From IQBAL

نوای عشق را ساز است آدم

نوای عشق را ساز است آدم
کشاید راز و خود رازست آدم

جہان او آفرید این خوبتر ساخت
مگر با ایزد انباز است آدم