Actions

Na-to-ander-haram-ganji-na-dar-butkhana-me-ai

From IQBAL

نہ تو اندر حرم گنجی نہ در بتخانہ می آئی

نہ تو اندر حرم گنجی نہ در بتخانہ می آئی
ولیکن سوی مشتاقان چہ مشتاقانہ می آئی

قدم بیباکتر نہ در حریم جان مشتاقان
تو صاحبخانہ ئی آخر چرا دزدانہ می آئی

بغارت میبری سرمایۂ تسبیح خوانان را
بہ شبخون دل زناریان ترکانہ می آئی

گی صد لشکر انگیری کہ خون دوستان ریزی
گہی در انجمن با شیشہ و پیمانہ می آئی

تو بر نخل کلیمی بی محابا شعلہ می ریزی
تو بر شمع یتیمی صورت پروانہ می آئی

بیا اقبال جامی از خمستان خودی در کش
تو از میخانۂ مغرب ز خود بیگانہ می آئی